top of page

HIFU V-Face

South Korean Technology of Face Slimming & Lifting

80.jpg

What is HIFU?

HIFU or High Intensity Focus Ultrasound is South Korean technology, using intense ultrasound waves to destroy tissue in SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) and stimulate production of collagen and new tissue, leading to face lifting and youth.

รีวิว HIFU ไฮฟู่ ยกกระชับ ปรับหน้าวี หน้าเรียว คลินิกความงาม Tiara Clinic เทียร่า คลินิก ลาดกระบัง ประเวศ ร่มเกล้า กิ่งแก้ว สุวรรณภูมิ

Who are HIFU suitable for?

HIFU is suitable for people age 25+ who have problems of sagging skin or excess fat in cheek and wattle area. HIFU is also suitable for those who wish to have V shape face, face lifting, eye brows lifting, and wattle or double chin reduction without surgery. 

 

How long does it take to see HIFU result?

Right after HIFU session, you'll see roughly 10% of the total result and you will see full result within 1 month. Collagen will be stimulated, resulting in smoother skin texture after 3 months.

How long does HIFU last?

HIFU may last from 6-8 months, depending on facial condition of each individual.

How many HIFU shots should be done to see the result?

Amount of HIFU shots varies amongst each person's skin condition. 

If you wish for sharper facial frame, at lest 100 shots is required.

For v-shape face, at least 200 shots is required.

For face lifting, at least 400 shots is needed.

 

After HIFU session, if you feel that the result is not yet satisfied, you can repeat the session after 2 months.

Does HIFU hurt?

The feeling during HIFU session depends on each individual. The area with more fats, such as cheeks, will has less feeling than around the bones area.

Before HIFU, you can choose to apply anesthetic to increase your comfort.

How to prepare yourself before HIFU

HIFU can be performed right away without having to prepare in advance. 

How to behave after HIFU

You can live and put on make up normally after your HIFU session. There might be some redness around the treatment area, which will be gone within 2-3 days. Some might also feel internal swelling. This will get better within 1-2 weeks. During this recovery period, it is suggested that you do your daily activities, such as washing face and brushing teeth, gently.

Why does not HIFU work sometimes?

There are 5 factors that effect HIFU result:

  • Efficacy of the HIFU machine

  • Depth of shots

  • Energy used must be enough

  • Techniques of the conductor

  • Number of shots used must be enough

 

Who should you have your HIFU with?

As there are many hidden muscles and nerves on our faces, it is best to have your HIFU with a practicioner who truly understand facial structure. Therefore, HIFU should be done by doctors or medical technologist only.

HIFU เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งมีปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อย หรือผู้ที่มีปริมาณไขมันที่แก้มและเหนียงเยอะ ซึ่งไฮฟูจะสามารถยกใช้แก้มกระชับขึ้น อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เรียวสวยโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด รวมถึงการยกกระชับใบหน้าหรือยกแนวคิ้วให้ขึ้น และผู้ที่ต้องการลดเหนียงใต้คางหรือลดคางสองชั้น

HIFU นานเท่าไหร่ถึงเห็นผล

หลังจากทำ HIFU แล้ว จะ เห็นผลทันทีเลยประมาณ 10% และจะ เห็นผลเต็มที่ภายในระยะเวลา 1 เดือน เนื้อเยื่อจะเกิดขึ้นใหม่และผิวจะมีความเรียบเนียนขึ้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

HIFU อยู่นานแค่ไหน

เมื่อทำ HIFU แล้ว ความกระชับจะคงสภาพอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลผิวหน้าหลังการทำและสภาพผิวของแต่ละคน

ต้องทำ HIFU กี่ช็อตถึงจะเห็นผล

ทำ HIFU เจ็บไหม รู้สึกยังไง

จำนวนช็อตของการทำ HIFU ในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับปัญหาของรูปหน้าแต่ละคนค่ะ

ถ้าอยากเน้นให้ กรอบหน้าชัด แนะนำขั้นต่ำ 100 ช็อต

ถ้าอยาก หน้าเรียว หน้าวี ยกกรอบหน้า แนะนำขั้นต่ำ 200 ช็อต

ถ้าอายุเยอะและอยากกระชับทั้งกรอบหน้าและแก้ม ควรใช้ 400 ช็อตขึ้นไป

 

หลังจากทำไปแล้ว ถ้ายังรู้สึกว่ายังตึงกระชับหรือหน้าเรียวไม่พอ สามารถทำซ้ำได้ แต่ควรจะเว้นระยะห่างจากการทำครั้งแรกประมาณ 2 เดือนนะคะ

ความรู้สึกระหว่างทำ HIFU ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะ เวลาปล่อยพลังงาน จะรู้สึกจี๊ดๆ ใต้ผิวหนัง โดยส่วนมากจะมีความรู้สึกน้อยในบริเวณที่มีไขมันเยอะ และจะรู้สึกค่อนข้างมากในบริเวณใกล้กระดูกค่ะ

ทั้งนี้ก่อนการทำ HIFU คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะทาหรือไม่ทายาชา ซึ่งการทายาชาจะช่วยลดความรู้สึกได้ส่วนหนึ่งค่ะ

ก่อนทำ HIFU ต้องเตรียมตัวยังไง

ในการทำ HIFU สามารถทำได้เลย ไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ

หลังทำ HIFU ต้องทำตัวยังไง

หลังทำ HIFU สามารถใช้ชีวิตและแต่งหน้าได้ตามปกติค่ะ ใบหน้าบริเวณที่ทำอาจจะมีรอยแดงจากความร้อนได้ ซึ่งรอยนี้จะหายไปเองใน 2-3 วัน และอาจจะมีความรู้สึกตึงและระบมภายในเป็นระยะเวลาประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ค่ะ ซึ่งในช่วงนี้แนะนำให้ล้างหน้า แปรงฟัน และสัมผัสบริเวณที่ทำเบาๆ เพื่อลดอาการนะคะ

ทำไมทำ HIFU บางที่แล้วไม่ได้ผล

การทำ HIFU ขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยค่ะ

  • ประสิทธิภาพของเครื่อง - ต้องใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

  • ความลึกของหัวที่ใช้ - ยิ่งใช้หัวที่ลงได้ลึกก็จะยิ่งเห็นผลดี

  • พลังงานที่ใช้ - ยิ่งใช้พลังงานสูงก็จะยิ่งเห็นผลดี 

  • ความรู้ความสามารถของผู้ที่ทำ - ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในกายภาพของใบหน้า ได้รับการอบรมมา และมีเทคนิคการทำที่ใช้ได้ผล

  • จำนวนช็อตที่ใช้ - ต้องใช้จำนวนช็อตให้เหมาะสมกับใบหน้าและปัญหาของแต่ละบุคคล

HIFU ควรทำกับใคร

บนใบหน้าคนเรามีกล้ามเนื้อและระบบประสาทซ่อนอยู่มากมาย การทำ HIFU ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจของระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาทบนใบหน้า เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจึงแนะนำให้ทำกับ แพทย์ หรือ นักเทคนิคการแพทย์ เท่านั้นนะคะ

Why should you have HIFU at Tiara Clinic

 
At Tiara Clinic

- HIFU is done by certified doctor. -

- You get what you pay for. -

- Your safety is our priority. -

Get FREE consultation with our doctor.

bottom of page